top of page
DSCF2826-bewerkt.jpg

Lifestyle shoot is een verhaal vastleggen van de mooie momenten in al hun spontaniteit. Dit kan solo als je een prachtige shoot wil van jezelf.

Vriendschap tussen vriendinnen/vrienden.

Liefde en puurheid van 2 personen of van een gezin. 

Lifestyle

Formule 1:

 • Kennismaking gesprek

 • Kledingadvies 

 • 1u

 • 20 foto's HD

225,00 euro

Formule 2:

 • Kennismaking gesprek 

 • Kledingadvies 

 • 2u

 • 40 foto's

325,00 euro

Branding

Formule 1

 • Kennismaking gesprek 

 • Draaiboek

 • Kledingadvies

 • 2u

 • 30 Beelden HD

 • Beelden Sociale media formaat voor instagram

375,00 euro

Formule 2

 • Kennismaking gesprek 

 • Draaiboek

 • Kledingadvies

 • 2u

 • 60 Beelden HD

 • Beelden Sociale media formaat voor instagram

475,00 euro

DSCF6609-Verbeterd-NR.jpg

Branding shoot is voor de ondernemers onder ons. Samen met jou brainstorm ik mee hoe we jou onderneming mooi op beeld kunnen toveren en dit met het doel te laten zien wie jij bent of waar je voor staat. 

Algemene voorwaarden

 • Foto’s gemaakt door Nathalie Bolssens Photography kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, Instagram en Facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan (op voorhand) op de hoogte te brengen.

 • Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Het voorschot wordt in geen geval terugbetaald.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • Uit alle gemaakte foto’s maakt de fotograaf een selectie. Deze foto’s worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto’s die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto’s kunnen onder geen beding verkregen worden.

 • Het uitvoeren van een opdracht voor een onderneming/bedrijf strekt tot overdracht aan Nathalie Bolssens Photography van de rechten van intellectuele eigendom op de beelden hieruit resulterend en, meer algemeen, op het resultaat van de opdracht. Behoudens expliciet akkoord van Nathalie Bolssens photography, is het derhalve niet toegelaten de beelden of het resultaat van de opdracht, te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook beschikking van een derde te stellen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding werd voldaan.

 • De galerij met foto’s wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto’s gearchiveerd.

 • De foto’s worden geleverd in jpg formaat en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

bottom of page